Immunkompetente celler, celler som kan produsere antistoffer eller som selv direkte kan formidle immunreaksjoner (cellulær immunitet).