Immunkompetente celler er celler som kan produsere antistoffer eller som selv direkte kan formidle immunreaksjoner (cellulær immunitet). Se immunsystemet.