Infiltrasjon, inntrenging av væske eller celler i et vev eller organ. Betegnelsen benyttes i forbindelse med betennelse om væske og spesielle betennelsesceller som trenger inn i et vev eller organ med celleskade og om kreftceller som vokser ut over sine normale grenser og inn i omgivende vev eller organ.