Infisere, overføre smittestoff, smitte, forurense; fylle, gjennomtrenge med noe giftig («infisere med stridsgass»). Jfr. infeksjon.