Influens er det å oppleve seg påvirket av andre personer i form av at tanker settes inn i hodet på en, at andre dirigerer ens atferd og så videre. Influens sees spesielt ved schizofreni.