Inkoherens er en psykisk tilstand kjennetegnet ved mangel på sammenheng i tale og væremåte. Inkoherens sees ved alvorlige psykiske lidelser (psykoser), spesielt schizofreni, men også ved psykiske forstyrrelser fremkalt av sykdom eller skade i hjernen (organisk betingede psykiske lidelser).