Intrakraniell, som ligger inne i kraniet (hodeskallen).