Iontoforese, innføring av legemidler i huden ved hjelp av elektrisk strøm. For eksempel ble iontoforese med pilokarpin (en plantebase) brukt for standardisert svetteprovokasjon i diagnostikk av cystisk fibrose. Metoden er tungvint og ikke lenger i vanlig bruk.