Isometrisk trening, styrketreningsmodell der man spenner muskelen mot en fast motstand, uten at det er noen bevegelse i leddet. Man kan gjøre dette ved f.eks. å forsøke å skyve et uflyttbart objekt. Isometrisk trening brukes i rehabilitering dersom skade eller sykdom tilsier at et ledd ikke skal beveges, f.eks. i den første fasen etter kirurgiske inngrep. Motsatt: isotonisk trening.