Idrettsmedisin er en gren av legevitenskapen som omfatter alle aspekter ved idrett.Til idrettsmedisinen regnes blant annet idrettsfysiologi, det vil si studiet av kroppsfunksjonene under fysisk aktivitet bruk av fysisk trening i forebyggelse og behandling av ulike sykdommer og skader forebyggelse og behandling av idrettsskader . Hele artikkelen