Kappemuskelen er det norske navnet på musculus trapezius.