Kimbanen, den veien arvestoffet overføres fra generasjon til generasjon. Fra kjønnscellene overføres arvestoffet gjennom bestemte celler (kimceller) i kjønnsorganene og videre til nye kjønnsceller som blir til neste generasjon. Hos mennesker er egg- og sædceller del av kimbanen. Kimceller inneholder enzymet telomerase, noe som gjør at de kan dele seg tilnærmet uendelig. Celler som ikke er kimceller, kalles somatiske celler, mutasjoner i somatiske celler vil altså ikke gå videre til neste generasjon, men kan gi opphav til kreft hos det individet der mutasjonen oppstår. Kimbane kan brukes til å betegne utviklingen gjennom et lengre tidsrom, f.eks. «menneskets kimbane». Se også kjønnsceller, meiose.