Kjemomekanisk enzym, katalyserer omdannelse av kjemisk energi til mekanisk arbeid, og omvendt. Vanligvis brukes betegnelsen om motorproteinene dynein, kinesin og myosin, men bredt tolket omfatter den også andre typer proteiner eller proteinkomplekser som genererer bevegelser, som f. eks. DNA- og RNA-polymeraser og ribosomet. Et eksempel på den motsatt rettede prosessen er ATPasen som danner ATP i mitokondrienes innermembran – her forårsaker bevegelse av H+-ioner gjennom membranen mekanisk bevegelse av ATPasen, som i sin tur fører til syntese av ATP.