Klager på helse- og omsorgstjenester reguleres i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. Hjelp til å få vurdert egen sak kan man få av blant annet pasient- og brukerombudet i det fylket man bor i. Pasient- og brukerombudet kan også gi råd og veiledning.

Manglende oppfyllelse av rettigheter

Pasient og bruker kan klage på manglende oppfyllelse av rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a til § 2-6 i tillegg til § 2-8. Ved brudd på lovbestemte tidsfrister kan også pasient og bruker klage. Klager skal sendes til den som har truffet enkeltvedtaket eller avgjørelsen. Statsforvalteren er klageinstans.

Klagen skal være skriftlig og må være undertegnet av pasienten eller brukeren, eventuelt den som representerer pasienten eller brukeren. I klagen bør det forklares hva det klages over, og det bør gis opplysninger som har betydning for behandling av klage. Fristen for å klage er fire uker. Fristen begynner å løpe fra det tidspunktet pasienten eller brukeren fikk eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å klage.

Pliktbrudd

Dersom man mener at undersøkelse eller behandling har vært i strid med kravene i lovgivningen, kan pasienten eller brukeren eller andre som har rett til det, sende en forespørsel til tilsynsmyndigheten om en vurdering av om helselovgivningen er brutt i forhold til egen situasjon. For barn under 16 år er det foreldrene som retter en slik forespørsel, det samme gjelder for barn under 18 år som ikke har samtykkekompetanse. I situasjoner hvor det er aktuelt kan også verge og barnevernstjenesten være rettslige representanter som sender en forespørsel, og dersom pasienten er dement kan nærmeste pårørende sende en slik forespørsel.

Statsforvalteren skal vurdere de synspunkter som er fremsatt i forespørselen (anmodningen), og kan også ta opp forhold som ikke er tatt opp i forespørselen. Fylkesmannen har ikke kompetanse til å gi reaksjoner eller på andre måter be om at situasjonen rettes. Dersom fylkesmannen mener at det bør reageres, sendes saken videre til Statens helsetilsyn.

Erstatningskrav og anmeldelser

Erstatningskrav skal i de fleste tilfeller fremsettes for Norsk Pasientskadeerstatning. Anmeldelser av eventuelle straffbare forhold i helsetjenesten skal på vanlig måte fremmes for politiet.

Tvangsinnleggelser/tvangsbehandling

Klager over tvangsinnleggelser i psykisk helsevern skal fremmes for kontrollkommisjonen. Reglene for dette følger av lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg