Klimakterium virile, mannens overgangsalder. Menn har ingen brå overgangsalder slik kvinner har. Produksjonen av mannlig kjønnshormon, testosteron, synker jevnt fra 30-årsalderen, men det er stor spredning i hormonnivået. PADAM (partial androgen deficiency of the aging male) er et begrep som betegner dette. Omtrent 30 % av menn i 70-årsalderen har hetetokter, men årsaken er lite kjent. Symptomer som tillegges PADAM er ellers mange og uspesifikke, og omfatter psykiske symptomer som depresjon, tretthet og tiltaksløshet, nedsatt seksuell interesse og impotens, nedsatt muskelmasse og tap av kroppsbehåring. Se også impotens..