Klitoridektomi, inngrep som innebærer fjerning av mer eller mindre av klitoris, også kalt klitorisamputasjon, se kjønnslemlestelse.