Reproduktiv helse

Fruktbarhet viser enten til evnen til å få barn (fekunditet) eller til hvor mange barn som blir født (fertilitet). Fekunditet beskriver altså en biologisk egenskap: evnen til å få barn. Fertilitet beskriver hvor mange barn som faktisk blir født, og består både av fekunditeten og en viljeshandling: å få barn. Medisinsk (feil)brukes ofte fertilitet som synonymt med fekunditet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Britt-Ingjerd Nesheim

Universitetet i Oslo

Redaktør

Line Marie Berteussen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Prevensjonsmidler

Inneholder 76 artikler: