Reproduktiv helse

Fruktbarhet viser enten til evnen til å få barn (fekunditet) eller til hvor mange barn som blir født (fertilitet). Fekunditet beskriver altså en biologisk egenskap: evnen til å få barn. Fertilitet beskriver hvor mange barn som faktisk blir født, og består både av fekunditeten og en viljeshandling: å få barn. Medisinsk (feil)brukes ofte fertilitet som synonymt med fekunditet.Fruktbarheten i en befolkning beskrives som det antall barn en kvinne får i løpet av sitt liv.Fruktbarhet i betydningen fekunditet bestemmes for mannens del av at antall sædceller er normalt og at hver sædcelle har normale egenskaper. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Britt-Ingjerd Nesheim

Universitetet i Oslo

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 1 kategorier:

  1. Prevensjonsmidler

Inneholder 75 artikler: