Komplementær medisin, betegnelse på en alternativ behandlingsform når denne brukes i tillegg til etablert behandling i det offentlige helsevesen.