Akupunktur

Akupunktur er en behandlingsform basert på tradisjonell kinesisk medisin. Tynne nåler stikkes i spesifikke punkter i huden for å forebygge og behandle ulike sykdommer.

Akupunktur
Av /Shutterstock.

Alternativ medisin. Kinesisk akupunkturskjema fra Ming-dynastiets tid. Det viser sentrale punkter, hvor energistrømmen skal kunne påvirkes, og meridianer, hvor energien skal knytte organene sammen. Nålestikkpunktene ligger tettest på beinet og ved muskelfestene.

.
Lisens: fri

Alternativ behandling er en samlebetegnelse på behandlingsformer som i hovedsak eksisterer og benyttes utenfor den kunnskapsbaserte medisinen. Eksempler på alternative behandlingsformer er akupunktur, fotsoneterapi og healing. Disse behandlingsformene har i liten grad dokumentert effekt etter vitenskapelige standarder.

Faktaboks

Også kjent som

alternativ medisin

Utøvere innenfor alternativ medisin kan ha helsefaglig utdannelse, og for eksempel være leger, sykepleiere eller fysioterapeuter. Andre utøvere mangler helsefaglig bakgrunn.

Lovreguleringen er sammensatt. De med helsefaglig utdannelse må forholde seg til helsepersonelloven. Øvrige behandlere innen alternativ behandling er underlagt alternativ behandlingsloven.

Ved UiT Norges arktiske universitet er det et nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Etterprøvbarhet

Felles for alternative behandlingsformer er at de ikke utformes eller tilbys på bakgrunn av å ha en dokumentert effekt. Behandlingene baserer seg i stor grad på teorier om helse som ikke er etterprøvbare, og det finnes ingen robust, vitenskapelig dokumentasjon som kan påvise effekt av typiske alternative behandlingsformer.

De som velger alternativ behandling, forholder seg dermed mer eller mindre aktivt til andre forklaringsmodeller enn de man finner innen kunnskapsbasert medisin («skolemedisin»). Brukerne av alternativ behandling begrunner ofte valget av behandlingsform med en subjektiv opplevelse av behandlingens positive effekt. Mange utøvere og brukere er også kritiske til moderne naturvitenskap, som de mener er ensidig opptatt av den fysiske siden ved mennesket.

Selv om alternative behandlingsmåter ikke baserer seg på naturvitenskapen, brukes likevel ofte naturvitenskapelige begreper. Det skyldes blant annet at en innenfor alternativbevegelsen stort sett regner med at moderne legevitenskap gradvis vil akseptere de førmoderne behandlingsmåtene. Et slikt syn på vitenskap og religioner som egentlig sammenfallende, er inspirert av teosofi.

Ulike navn

Navn som komplementær medisin, tradisjonell medisin, helhetsmedisin, holistisk medisin, naturmedisin, erfaringsmedisin og uortodoks medisin er også brukt. I internasjonal litteratur brukes betegnelsen «complementary and alternative medicine» (CAM) som et samlebegrep.

I vår sammenhengen viser 'alternativ medisin' til bruken av en terapiform satt opp som kontrast til kunnskapsbasert medisin, mens komplementær medisin viser til bruk av en terapiform i tillegg til kunnskapsbasert medisin. Én og samme terapiform kan med andre ord brukes både alternativt og komplementært.

Eksempler på alternative behandlingsformer er akupunktur, fotsoneterapi, healing, homøopati, kinesiologi, magnetterapi, naprapati, refleksologi og soneterapi. De mange forskjellige navnene gjenspeiler den store variasjonen i metoder, og det kan være store forskjeller mellom både behandling som tilbys innenfor en gitt behandlingsform, og likheter mellom behandlingsformer som har ulike navn.

Utdannelse

Utøvere innenfor alternativ medisin har forskjellig bakgrunn. Noen har en helsefaglig utdannelse som de bygger videre på. Det gjelder for eksempel leger, sykepleiere og fysioterapeuter. Andre utøvere mangler helsefaglig bakgrunn.

Skoletilbudene varierer fra kvelds- og ukeskurs til utdannelser som strekker seg fra tre til fem år. Ofte vil den enkelte utdannelsen kvalifisere for medlemskap i et forbund.

Yrkestitlene innen dette feltet er ikke beskyttet. Det vil si at hvem som helst kan kalle seg for eksempel homøopat. Derfor oppgir mange utøvere i tillegg til sin tittel hvilket forbund de tilhører, eller hvor de er utdannet.

Lovregulering

Alternativ behandling var regulert av den såkalte Kvakksalverloven inntil 2004. I dag er reguleringen av alternativ behandling avhengig av om den gis av autorisert helsepersonell eller ikke. Autorisert helsepersonell har sin virksomhet regulert etter helsepersonelloven. Loven stiller krav om faglig forsvarlig utøvelse av sitt yrke innenfor helsepersonellets kvalifikasjoner.

Alt autorisert helsepersonell som tilbyr alternativ behandling er underlagt de vanlige tilsynsorganene også i sin alternative behandlingsvirksomhet. Ikke-autoriserte behandlere har sin virksomhet regulert av alternativ behandlingsloven. Loven gir stort handlingsrom for ikke-autoriserte alternative behandlere, og slår fast at

  • alternative behandlere har lovfestet taushetsplikt.
  • alternative behandlere kan behandle symptomer på sykdom og bivirkninger av annen behandling uansett sykdom. Ved alvorlige sykdommer skal dette skje i samforståelse med pasientens lege.
  • dersom pasienten ikke kan tilbys helbredende eller lindrende behandling i det etablerte helsevesenet, står det vedkommende fritt å velge behandling.
  • en såkalt registrert behandler utøver sin virksomhet innenfor administrative rammer (utøverregister) som myndighetene har satt for utøverorganisasjonene.

Forskning

Den økende interessen for alternativ behandling i Vesten har ført til en økende forskningsaktivitet fra 1990-årene. Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ble opprettet av Norges Forskningsråd i 2000, og er lokalisert ved Universitetet i Tromsø.

Forskningen har til nå gitt innsikt i hvilke terapiformer som brukes, hvem brukerne er, og om motiver for bruk i Vesten. Det er dokumentasjon for effekt av visse terapiformer, men disse er ikke robuste nok til at det kan fastslås at de er signifikant bedre enn placebo.

Det er et stort behov for studier av eventuelle helsefremmende effekt ved alternative behandlingsformer. Samtidig ønskes mer viten om pasienterfaringer og bivirkninger ved ulike former for alternativ behandling.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg