Konvulsiv, med karakter av konvulsjoner, «krampeaktig».