Konvulsjoner, utbredte, voldsomme kramper, se også epilepsi.