Koppevaksinasjon, vaksinasjon mot virussykdommen kopper variola major) ved poding av kukoppevirus. De fleste land har sluttet med koppevaksinasjon fordi det ikke lenger finnes noen sykdomsrisiko, og fordi vaksineringen innebærer en viss fare for hjernebetennelse. Koppevaksinasjon av barn var obligatorisk i Norge inntil 1976.