kopper
Bangladeshisk jente med kopper i 1973.
Av .

Poxvirus er en stor familie av sykdomsfremkallende virus som infiserer både mennesker og dyr. Det mest kjente poxviruset er variolavirus, som ga koppersykdom. Andre sykdommer som skyldes virus i poxfamilien inkluderer apekopper, mollusker, kukopper og sauekopper (orf).

Faktaboks

Uttale

p'åks

Etymologi
av engelsk pox, ‘kopper’
Også kjent som

Poxviridae

Struktur

De komplekse virionene er kubiske (220–450 nm lengde × 140–260 nm bredde × 140–260 nm høyde) eller eggformede (250–300 nm lengde og 160–190 nm diameter). I en indre, sylindrisk eller hantelformet viruskjerne er genomet til stede sammen med proteiner i et nukleoproteinkompleks. Genomet er et lineært dobbelttrådet DNA med lengder på 130-375 kb, hvis ender er kovalent lukkede og inverterte terminale repetisjoner (inverterte repetisjoner) av forskjellige lengder (ca. 10-12 kb for vacciniavirus, kun 725 bp for variola-virus). Genomisk DNA koder for 150-300 proteiner.

Det finnes tre forskjellige morfologier til poxvirus:

  • ekstracellulære virus med to lipidkapper
  • intracellulære modne virus med en lipidkappe som også kan finnes ekstracellulært etter oppløsning av målcellen
  • intracellulære virus med tre lipidkapper

Replikasjonssyklus

Flere av virusenes proteiner er sannsynligvis involvert i festingen av viruset til målcellen. Det er ikke nøyaktig kjent hvordan sammensmeltingen (fusjonen) mellom cellens og virusets membraner foregår. Ved fusjon går virusets kjerne inn i vertscellens cytoplasma.

Uttrykket av virusgenene i form av proteinsyntese begynner i cytoplasmaet og kan deles inn i en tidlig fase, en mellomfase og en sein fase.

Tidlig fase

Den tidlige fasen begynner umiddelbart etter at viruset har kommet inn i vertscellen. Strukturen til viruskjernen beholdes og transkripsjonen er stort sett uavhengig av vertscellens maskineri. Viruset har med seg en stor andel av enzymene og faktorer som kreves for dette (DNA-polymeraser, RNA-polymeraser).

I den tidlige fasen frigjøres også virus-DNA fra kjernen og replikasjonen starter.

Mellomfasen

Samtidig med frigjøringen av DNA begynner også de påfølgende fasene. I motsetning til den tidlige fasen, er cellulære transkripsjonsfaktorer også nødvendige for et ordnet transkripsjon.

I den tidlige fasen og i mellomfasen uttrykkes proteiner som utelukkende tjener til å kontrollere vertens stoffskifte. Proteiner som kan skade verten (virulensfaktorer) eller som hjelper til å unngå vertens immunsystem uttrykkes også. Dette inkluderer proteiner som modulerer cellulært genuttrykk, hemmer celledød (apoptose) og hemmer interferonsystemet, komplementsystemet og betennelse. Aktiveringen av det medfødte immunsystemet hemmes spesielt effektivt.

Sein fase

Genuttrykket i den seine fasen gir hovedsakelig opphav til komponenter som brukes for å bygge nye virus. Viruset syntetiseres ved definerte syntesesentre («virusfabrikker») i cytoplasmaet. Disse sentrene kan farges med histologiske fargemetoder og ses som Guarneri inklusjonslegemer i lysmikroskop.

Klassifikasjon og inndeling

Poxvirus deles inn i to underfamilier,

  • Chordopoxvirinae, som infiserer virveldyr
  • Entomopoxvirinae, som infiserer virvelløse dyr

Chordopoxvirinae er videre delt inn i åtte slekter. Virus av samme slekt infiserer samme type dyr (unntak er slekten orthopoxvirus), har lignende form og oppbygning, og samme type antigener. Sykdommer hos mennesker kan være forårsaket av ni forskjellige poxvirus.

Tabell over Chordopoxvirinae

slekt art vertsorganismer
Orthopoxvirus Vacciniavirus ingen naturlig reservoar
Variolavirus mennesker
Kupoxvirus gnagere, katter, storfe, mennesker
Apekoppervirus gnager, primater og mennesker
Ektromeliavirus (musekoppevirus) reservoar ukjent
Parapoxvirus Orf-virus (smittsomt pustulært dermatittvirus, smittsomt ekthymavirus) sauer, geiter, hjort, mennesker
Bovint papulært stomatittvirus storfe, mennesker
Melkeknutevirus storfe, mennesker
Avipox-virus Fuglekoppevirus fjærfe
Capripox-virus Fårekoppvirus sau
Geitekoppevirus geiter
Leporipox-virus Myxoma-virus vill kanin
Harefibrom-virus europeisk hare
Kaninfibrom-virus kaniner
Ekornfibrom-virus ekorn
Suipox-virus Svinekoppevirus griser
Molluscipox-virus Molluscum contagiosum-virus menneske
Yatapox-virus Yaba apesvulstvirus primater
Tanapox-virus aper

Orthopoxvirus

Variola

Det desidert viktigste poxviruset er variolaviruset, som ga kopperinfeksjon. Denne sykdommen ble utryddet i naturen ved en omfattende vaksinasjonskampanje av Verdens Helseorganisasjon – WHO. Det siste dokumenterte tilfellet av en person som naturlig fikk kopper dokumentert var i 1977.

Vaksinasjon mot kopper ble først utført i Europa av den britiske legen Edward Jenner på 1700-tallet, ved bruk av kukoppervirus, som Jenner kalte vacciniavirus.

Mennesker er den eneste naturlige verten for variolaviruset.

Koppevirus er de største dyrevirusene og kan under visse omstendigheter til og med sees med et lysmikroskop.

Variola-viruset sprer seg i makrofager i lymfesystemet, leveren og lungene. Hvis man blir utsatt for viruset enda en gang, rammer det huden og slimhinnene i munnsvelget (oropharynx) og lungene. De berørte cellene degenererer og det velkjente utslettet på huden og slimhinnene utvikles.

Vaccinia

Vaccina-viruset fungerte som et vaksinevirus mot variolavirus. Vaccina-viruset [fra fransk vacciner = å vaksinere], er et poxvirus brukt til koppevaksinasjon og som viral vektor. Navnet kommer opprinnelig fra Edward Jenner, som brukte et kupox-virus for å vaksinere mot koppersykdom. Dagens vacciniavirus er imidlertid ikke identisk med kupox-viruset; dens opprinnelse er uklar.

Parapox

Melkeknutevirus

Melkeknuteviruset forekommer hos storfe over hele verden og forårsaker overfladisk betennelse i juret. Nærkontakt kan føre til at melkere utvikler en infeksjon med melkeknuter. Disse avtar igjen etter 4–8 uker.

Orfvirus

Orfvirus forekommer over hele verden. Orfvirus påvirker øynene, neseborene og leppene til sauer, geiter og rein.

Det første dokumenterte utbruddet av en smittsom ektym-liknende sykdom hos norsk rein fant sted i 1976 blant forsøksdyr ved Statens reinforskningsstasjon i Lødingen. Også humane parapoxvirusinfeksjoner var forbundet med dette utbruddet.

I april 1999 ble det første utbruddet hos rein under vanlige beiteforhold meldt i Troms fylke, etterfulgt av et utbrudd ett år senere i Nordland fylke. Utbruddet i 2000 involverte minst 30 av 150 reinsdyr, som ble innfanget og tilskuddsfôret i løpet av vinteren. Syv av de infiserte dyrene døde på grunn av massive blomkållignende utvekster i munnhulen og sekundære bakterielle infeksjoner.

Orfvirus kan forårsake ektyma contagiosum hos mennesker.

Molluscipox

Blant molluscipox-virusene er det mest relevante viruset molluscum contagiosum-viruset. Det gir opphav til mollusker og forekommer over hele verden. Mennesket er eneste vert for viruset. Sykdommen gir utslett på huden og rammer først og fremst barn, ungdom og dem med svekket immunforsvar. Viruset overføres enten direkte eller indirekte.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Eirik Hansen

Blir ikke virvelløse dyr og virveldyr bare dyr?

svarte Håvard Ringsevjen

Hei Eirik.
Jo, du må ha helt rett i det. Innledningen er endret. Takk for din kommentar!
Mvh Håvard i redaksjonen

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg