Signaloverføring mellom nerveceller er en hovedfunksjon i nervesystemet. En vesentlig del av signalformidlingen mellom nervecellene skjer ved spesielle kontakter (synapser). Hver type av nervecelle bruker oftest en spesiell substans som transmitter. Iblant frigjøres en annen substans i tillegg (kotransmitter). Disse modifiserer effekten av hovedtransmittersubstansen.