Nevrokjemi er en del av biokjemien som omfatter hjernens og nervesystemets kjemi og danner grunnlaget for forståelse av sammenhengen mellom kjemiske prosesser og nervecellenes funksjon. Nevrokjemi søker også å forklare hvilke kjemiske forstyrrelser som ligger bak flere tilstander i hjernen og nervesystemet. Særlig studert er signalstoffenes (nevrotransmitternes) omsetning, binding og frigjøring og energiomsetningen i nervevev. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Nevrokjemi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt