Krykker, stokker til bruk for personer som ikke kan gå uten støtte, eller som trenger avlastning ved gange. Noen bruker korte albuekrykker, andre bruker axillekrykker, som gir støtte helt opp i armhulen. Krykkene kan brukes på én eller begge sider, avhengig av tilstandens art.