Krystalliseringshemmere er legemidler som kan brukes i forebygging av nyrestein.