Kvalitetsregistre, nedtegnelse av opplysninger som kjennetegnes ved at en eller flere opplysninger kan fungere som kvalitetsindikator for helsetjenesten. Ifølge definisjonen er observasjonsenheten i registrene pasienter som gjennomgår et behandlingsforløp, som regel avgrenset til en sykdom eller en type behandling. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (NAKS) kartla (2005) elektroniske kvalitetsregistre i den somatiske spesialisthelsetjenesten og registrerte 50 slike i Norge, hvorav 36 kunne betegnes som nasjonale. Mange av registrene hadde ingen form for rapportering, og det var vanskelig å få klarhet i hva utbyttet av dem var for kvaliteten på pasientbehandlingen. De regionale helseforetakene fikk i 2005 og 2006 i oppdrag å etablere nasjonale kvalitetsregistre. I tillegg til de 50 kvalitetsregistrene som NAKS har registrert, er alle de sentrale helseregistrene som er regulert av helseregisterloven pålagt i forskrifts form å fungere som kvalitetsregistre. En rekke forskningsprosjekter har tilsvarende formål. Grenseoppgangen mellom sentrale helseregistre, forskningsprosjekter og kvalitetsregistre er ikke avklart. Helseregistrene i Norge er under rask utvikling. Organisering og juridisk regulering av kvalitetsregistrene er ikke avklart (mars 2007).

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.