Medisinsk forskningsmetode og vitenskapsteori

Fagansvarlig

Eivind Engebretsen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 27 artikler: