Lansinerende smerter, stikkende eller jagende smerter, kan opptre blant annet ved ryggmargsskade eller ved sykdom i ryggmargen.