Lanugo, ullhår eller languohår er korte, bløte, margløse hår. Fra 5. til 8.–9. fostermåned er hele fosterets kropp dekket av slike hår (fosterpels), som blir borte like før fødselen. For tidlig fødte (premature) barn har lanugohår ved fødselen.