Leddhinne er det samme som synovialhinne, se ledd.