Leddtuberkulose, infeksjon med tuberkelbakterier, Mycobacterium tuberculosis, i ledd. Tilstanden er meget sjelden i Norge. Se tuberkulose.