Leukodystrofi, betegnelse på en forstyrrelse eller ødeleggelse av hjernens hvite substans, se hjerne.