Lisenspreparat, legemiddel som ikke har generell godkjenning til bruk her i landet (markedsføringstillatelse), men som er importert etter spesiell tillatelse fra legemiddelmyndighetene. Se også legemiddelforsyning, spesialpreparat.