Liv-hofteratio, forholdet mellom liv- og hoftevidden. Ratioen eller livvidden alene brukes som indikator på abdominalt fett og har sammenheng med metabolsk syndrom og økt risiko for diabetes og hjerte- og karsykdom. Verdens helseorganisasjon har satt risikogrenser på >0,85 for kvinner og > 0,9 for menn.