metabolsk syndrom

Artikkelstart

Metabolsk syndrom er en samling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes type 2, som kan komme av økt livvidde (abdominal fedme) og arvelige egenskaper. De faktorene som brukes til å definere syndromet, er økt forhold mellom liv- og hoftemål eller økt livvidde, insulinresistens, diabetes type 2 (diabetes mellitus) eller nedsatt glukosetoleranse, dyslipidemi og høyt blodtrykk (hypertensjon). Andre betegnelser er insulinresistenssyndrom og syndrom X.

Faktaboks

Uttale
metabˈolsk syndrom

Definisjon

Typiske funn er nedsatt glukosetoleranse på grunn av insulinresistens eller diabetes mellitus type 2, høyt blodtrykk, overvekt, økt midjemål (kroppsfasong som et eple), ugunstig profil for fettstoffene i blodet (lavt HDL-kolesterol og økt triglyseridnivå) og utskillelse av protein i urinen. Assosierte faktorer er fettlever og polycystisk ovariesyndrom. I tillegg bidrar endotel dysfunksjon, økt tendens til blodproppdannelse og inflammasjon til å øke risikoen for sykdom. Det finnes flere definisjoner for metabolsk syndrom, og Verdens helseorganisasjons (WHO) forslag er ofte brukt.

Årsaker

Metabolsk syndrom henger nøye sammen med fysisk inaktivitet og livsstil. Det er også en betydelig genetisk predisposisjon for syndromet. Lav fødselsvekt synes å føre til at metabolsk syndrom utvikles ved mindre grad av overvekt senere i livet enn hos personer med normal fødselsvekt. Den komplekse sammensetningen av funn og årsaksfaktorer har ført til at enkelte er skeptiske til om metabolsk syndrom er en hensiktsmessig enhet. Forekomsten av metabolsk syndrom har økt kraftig i de siste tiårene og er nå i verdenssammenheng en større utfordring for folkehelsen enn underernæring. Det er ofte vanskelig å sammenligne forekomsten fra land til land fordi det brukes forskjellige definisjoner. I USA anslås det at rundt 1/4 av befolkningen har metabolsk syndrom.

Behandling

Personer med metabolsk syndrom har nytte av livsstilsendringer som fører til økt fysisk aktivitet og vektreduksjon. Målet med behandlingen er å redusere risikoen for å få hjerte-karsykdom og eventuelt hindre utviklingen av diabetes mellitus type 2 hos personer med nedsatt glukosetoleranse. Det finnes tabeller hvor den enkeltes risikoprofil kan beregnes og brukes som grunnlag for videre behandling. Det er viktig at pasienten er motivert for behandlingen, siden den krever en betydelig egeninnsats ved endring av livsstil, med vektreduksjon, økt fysisk aktivitet og eventuelt røykeslutt. Selv en liten vektreduksjon kan ha betydelig effekt. Medikamentell behandling for høyt blodtrykk og kolesterol må også vurderes.

Prognose

Ved hjelp av tabeller som inkluderer faktorer som blodtrykk, vekt, midjemål og kolesterol kan en person med metabolsk syndrom gruppere sin risiko for hjerte-karsykdom de neste 10 år i 0–10 prosent, 10–20 prosent og >20 prosent. Ved å endre på livsstil, og ved å sette inn med medikamentell behandling for den høyeste risikogruppen, er det vist at man kan endre risikofaktorene og komme ned i en lavere risikogruppe.

Verdens helseorganisasjons definisjon

  • Utskillelse av protein (albumin) i urinen (mikroalbuminuri)Nedsatt glukosetoleranse, insulinresistens eller diabetes mellitus (for definisjoner, se diabetes mellitus) i tillegg til minst to av følgende:
  • Høyt blodtrykk (≥ 140/90)
  • Triglyserider ≥ 1,7 mmol/l og/eller HDL-kolesterol < 0,9 mmol/l hos menn og <1,0 mmol/l hos kvinner
  • Sentral overvekt med midje-hofte-ratio >0,9 hos menn og >0,85 hos kvinner og/eller kroppsmasseindeks >30 kg/m2

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg