mangelfullt utviklede (og varig svekkede) sjelsevner

Artikkelstart

Mangelfullt utviklede (og varig svekkede) sjelsevner er et rettspsykiatrisk (juridisk) samlebegrep for personer som har lav intelligens som kan gå over i lettere grader av psykisk utviklingshemning (IQ 50–80), eller som fra tidlig barnealder av ulike årsaker har hatt vedvarende alvorlige adferdsavvik eller personlighetsforstyrrelser som har fortsatt inn i voksen alder og som påvirker dømmekraft og impulskontroll. Moderat til alvorlig utviklingshemning, IQ <50, oppfattes i rettspsykiatrisk sammenheng som alvorlig sinnslidelse (psykose).

Begrepet mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner kan imidlertid i juridisk sammenheng også brukes om personer som ikke har hatt mangelfullt utviklede sjelsevner, men som i voksen alder har ervervet svikt i dømmekraft eller impulskontroll (varig svekkede sjelsevner). Disse har vært intellektuelt velfungerende, men har i løpet av livet utviklet sviktende dømmekraft eller impulskontroll på grunn av sykdommer eller skader som rammer sentralnervesystemet. Den siste betydningen av begrepet er kjent fra rettssaken mot Knut Hamsun etter den andre verdenskrig, hvor det ble konkludert med at hans nazi-sympatier var uttrykk for kardiovaskulær sykdom i sentralnervesystemet som hadde svekket hans dømmekraft, og dermed i juridisk betydning hadde ført til varig svekkede sjelsevner. Mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner vil kunne påvirke straffeutmåling og gi grunnlag for sikring.

Mangelfullt utviklede eller varig svekkede sjelsevner er et rent juridisk begrep som ikke gjenfinnes i psykiatrisk klassifikasjon eller diagnostikk, og som derfor heller ikke brukes i klinisk psykiatrisk sammenheng.

Beskrivelsen bygger på resultatet av en judisiell (rettslig) observasjon som foretas av to sakkyndige. Hvis retten mener det er fare for gjentagelse av straffbare handlinger på grunn av de mangelfullt utviklede sjelsevnene, kan sikringsmidler anvendes. Dyssosial personlighetsforstyrrelse (antisosial personlighetsforstyrrelse) vil oftest være kjennetegnet av behov for øyeblikkelig behovstilfredsstillelse, mangelfull aggresjonskontroll og liten empatisk evne, og er den type alvorlig personlighetsforstyrrelse som hyppigst inngår i begrepet mangelfullt utviklede sjelsevner.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg