Maserere, bløte opp, myke opp, løse, ved hjelp av alkohol, eter eller vann; fjerne organiske bestanddeler fra et dødt legeme slik at bare skjelettet blir igjen.