Meflokin, malariamedisin som virker mot klorokinresistent falciparummalaria. Meflokin har halveringstid på 2–4 uker, og kan derfor tas en gang per uke. Bivirkninger som angst, depresjon og mareritt rammer ca. 3–9 % av brukerne, og dette gjør at mange vegrer seg for å ta denne medisinen. Bivirkningene er vanligere hos kvinner enn hos menn, og kvinner får også høyere serumkonsentrasjoner enn menn ved samme dosering. Man kan finne ut om man tåler medisinen ved å ta to tabletter med en ukes mellomrom som prøvedose. Doseringen, 250 mg per uke, kan synes ut fra teoretiske betraktninger å være unødig høy ved langtidsbehandling av kvinnelige reisende.