Melanokortin, en gruppe nevropeptidhormoner som dannes fra forstadiet proopiomelanokortin. Gruppen består av ACTH og α-, β- og γ-formene av melanocyttstimulerende hormon (MSH). Hormonene virker på melanokortinreseptorer hvorav type 2 er spesifikk for ACTH. Melanokortinene stimulerer melanocyttenes produksjon av pigment i huden og har sentralnervøse effekter på libido og vektregulering.