Mikrofag, liten fagocytt («etecelle»), liten hvit blodcelle (se nøytrofile granulocytter) som kan oppta bakterier og andre fremmede substanser i seg og fordøye dem. En stor «etecelle» kalles makrofag. Se fagocytose.