Mikroskopiske preparater, preparater fra dyre- eller planteverdenen hvis finere struktur man ønsker å studere i mikroskop. Fra mennesket kan det dreie seg om bakterier, svulstvev, blodutstryk, urin m.m. Oftest vil preparatet bli behandlet på forskjellig måte før mikroskoperingen for å få frem de ønskede strukturene, f.eks. med fargestoffer.