Motorisk aktivitet er synlig bevegelse fremkalt av muskulær aktivitet. Økt motorisk aktivitet (hyperaktivitet, agitasjon) kan sees ved angst og uro så vel som ved feber og for eksempel høyt stoffskifte. Redusert motorisk aktivitet kan foruten ved legemlige sykdommer og skader som slår personen ut, observeres ved psykologisk sjokk (apati), og kan også sees ved dype depresjoner.