Musesyke, belastningsskade som assosieres med arbeid ved PC. Musesyke skyldes overbelastning av strekkemusklene i underarmen, og er særlig typisk den første tiden etter at man begynner å arbeide med mus eller lignende pekeredskap, da man gjerne er ekstra anspent. Musesyke kan forebygges ved hyppige pauser med uttøying av underarmsmuskulaturen, korrekt arbeidsstilling, en musematte med en pute foran til å hvile håndleddet på, eller et alternativt pekeredskap formet som en kule eller et håndtak.