Myelofibrose, omdannelse av benmargen til et bindevev som fortrenger det bloddannende vevet. Hvis vevet forkalkes, kalles tilstanden osteosklerose. Myelofibrose forekommer som komplikasjon ved en rekke benmargssykdommer og ved visse forgiftninger samt ved osteopetrose (marmorsykdom, økt knokkeltetthet).