Myosarkom, kreftsvulst utgått fra muskelceller. Man skiller mellom leiomyosarkom, som utgår fra glatte muskelceller, og rabdomyosarkom, som utgår fra tverrstripet muskulatur. Den viktigste behandlingen er kirurgisk fjerning av svulsten. Rabdomyosarkomer, særlig hos barn, kan ofte også behandles med cytostatika (cellegift) i tillegg til operativ behandling. Prognosen er svært avhengig av svulstens utbredelse og av pasientens alder.