Nevrotensin, (av nevro- og lat. 'spenne'), reguleringspeptid som i 1970-årene ble påvist i ekstrakt fra hypotalamusdelen av hjernen. Mer enn 90 % av nevrotensinet i kroppen finnes imidlertid utenfor hjernen, særlig i tarmkanalen. Forbindelsen virker på blodtrykk og glukoseomsetningen i kroppen og mage-tarmkanalens funksjon. I hjernen virker nevrotensin sammen med dopamin ved reguleringen av emosjonelle og motoriske funksjoner.