Nikkelkreft, utvikling av kreft i luftveiene etter påvirkning av enkelte nikkelforbindelser. Ved slutten av 1920-årene påviste en lege i Sør-Wales nese-bihulekreft hos 3–4 arbeidere ved et nikkelverk. Dette var den første påvisning av at visse nikkelforbindelser kan føre til kreft i luftveiene etter langvarig påvirkning. Påvisning av nikkelkreft i Norge kom ved professor Leiv Kreyberg i 1950. Til sammen er det påvist mer enn 100 krefttilfeller som kan tilskrives nikkel, men man vet ennå (2006) ikke hvilke nikkelforbindelser som har sterkest kreftvirkning.