Nosologi er sykdomslære, en systematisk beskrivelse av én eller flere sykdommer.