Nosologi, sykdomslære, systematisk beskrivelse av én eller flere sykdommer.