Oksygenforgiftning er det samme som oksygentoksisitet, det vil si skadelige effekter på organismen som skyldes høyt oksygentrykk i lunger eller blod. Se oksygentoksisitet.